Tähtis teave

    ENNE TELLIMIST ON TÄHTIS SELGEKS TEHA..

– ehitusprojekti või ehitusloa vajalikkus töö läbiviimiseks.
– piisava ruumi olemasolu töö teostamiseks.
– töö ohutus saetavas pinnases olevate kommunikatsioonide suhtes. (torustikud, kaablid jms).
– puurimise, müra, uhtvee ja tolmu ohutus lähiümbrusele.
– objektil piisava võimsusega elektriühenduse olemasolu (min 16 amprit).
– objetkil survevee kättesaadavus masinate vesijahutuseks.
– tõkete olemasolu kõrvalistele isikutele juurdepääsu takistamiseks.
– teemanttööde jääkide utiliseerimine.